Počelo uređenje obala i korita vodotoka II kategorije na području grada Zenica

U cilju osiguranja nesmetanog protoka te sprječavanja eventualnih šteta, potpisan je Okvirni sporazum o sukcesivnom uređenju obala i korita vodotoka II kategorije na području grada Zenica sa preduzećem “ALMY” d.o.o. Zenica u ukupnoj vrijednosti 138.009,60 KM.

Sporazum je potpisan na period od 12 mjeseci, a njegova relizacija počela je u srijedu (26. augusta 2020. godine).

Prvom fazom čišćenja i uređenja korita obuhvaćeni su radovi u koritu Čajdraškog i Janjačkog potoka te rijeci Kočevi.

Nakon završetka ove faze, aktivnosti na čišćenju i uređenju korita će biti nastavljene u slivu Babine rijeke, Bistričke i Orahovičke rijeke, a sve u skladu sa stanjem na terenu, odnosno kritičnim lokacijama.

Ugovoreni radovi obuhvataju čišćenje korita, ugradnju krupnog kamenog nabačaja kao zaštite obala, čišćenje propusta na navedenim vodotocima i ostali radovi koji se svrstavaju u radove tekućeg održavanja vodotoka II kategorije.