Uskoro senzorna soba u Servis centru Dlan Zenica

Servis centar za podršku porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju svakodnevno se trudi podizati nivo usluga koje pruža korisnicima.

Pored rada stručnog osoblja: psihologa, edukatora/rehabilitatora, medicinske sestre i nesebičnog angažmana volontera trudimo se prilagoditi i sam prostor Servis centra potrebama korisnika.

Uz podršku USAID – a kroz PPMG i odziv donatora Bh Telecom – a, BH Pošte, Rijaseta IZ u BiH i Cementare Kakanj uspjeli smo adaptirati i opremiti prostoriju namijenjenu za senzornu sobu, a završni radovi oko adaptacije i pripreme za same korisnike su u toku. Ovakav vid podrške korisnicima je itakako potreban jer Servis centar pruža usluge svim osobama sa invaliditetom bez obzira na dob, spol i dijagnozu. Usluge Servis centra su potpuno besplatne i može ih koristiti cijela porodica uz prethodnu najavu.

Pored individualnog rada prilagođenog potrebama svakog korisnika, u skladu sa mogućnostima radimo i u manjim grupama u svrhu socijalizacije i resocijalizacije korisnika. Ističemo činjenicu da Servis centar u svom radu u potpunosti poštuje higijensko – epidemiološke mjere ali i potrebe i navike korisnika. Trenutno naše usluge koristi preko 140 porodica sa teritorije Zeničko – dobojskog kantona.

Ukoliko i vi ili neko iz vašeg okruženja trebate naše usluge možete nas kontaktirati putem telefona 032/205 – 700 svakim radnim danom od 8 do 16 sati, a detaljnije informacije o našem radu možete naći na našoj Facebook stranici:

https://www.facebook.com/Udru%C5%BEenje-DLAN-1433012420248674/?eid=ARC8leXGmIuZnp86fef92-FQEtqSsmRBek4nrCq9I4KkGavRozWNO-EjL8Ienrn2Dz_9BEwDLRFTR9w4&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=1192365059&fref=tag