Druženje sa autorima: O svom “Zeničkom leksikonu” sa prijateljima i prolaznicima razgovarao Mirsad Đulbić

Druženje sa autorima knjiga o Zenici u pješačkoj zoni Titove ulice nastavljeno je i ove srijede.

U programu, kojeg su pokrenuli Midhat Kasap i Zuhra Bajramović- Halač, o svom „Zeničkom leksikonu“ sa prijateljima i prolaznicima razgovarao je Mirsad Đulbić. Punih osam godina, Mirsad Đulbić, diplomirani inženjer mašinstva u penziji prikupljao je građu za leksikon svog grada, čiju istoriju pasionirano izučava. „Najviše su mi pomogle katedre za slavenske jezike iz Kijeva, Berlina, Beograda i Sarajeva“, kaže Đulbić. Od slova A i A naselja u Zenici do Ž i sela Živkovići, autor leksikona donosi obilje podataka o svakom pojmu vezanom za Zenicu. Od gradskih naselja, preko potoka do planina uključujući Lisac koji se ne zove po životinji nego po riječi lisav koja znači ćelav. Zenički leksikon je zanimljivo i unikatno djelo jer malo gradova ima svoje leksikone. “Koliko je znam leksikone imaju Zagreb i Sarajevo. Zenica je treći grad u bivšoj Jugoslaviji, što sada zovemo zapadni Balkan, sa svojim leksikonom. Midhat Kasap, organizator ovog programa, kaže kako je ovo pun pogodak i da je Zenica bogatija za jedan kulturni sadržaj.“U istom tonu kao u prva dva druženja, naredne srijede nastaviće se promocijom knjige doktora Mirze Džananovića „Grad u dimnjacima“. Prvobitno planirano do 26. avgusta, druženje sa autorima knjiga o Zenici u Titovoj ulici moglo bi se produžiti do septembra, poručuju organizatori.(D.T.)