Danas počinje isplata civilnih invalidnina u FBiH

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoći, i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za juli/srpanj 2020. godine su upućeni prema bankama.

Federalno ministarstvo finansija/financija je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.355.154,08 KM.