Grad Zenica i ove godine izdvojila značajna sredstva za podršku poljoprivrednicima

Gradska uprava Zenice i ove godine realizovala je Javni poziv za podsticaj razvoja biljne proizvodnje na prostoru Grada Zenice.

„Za ove namjene sredstva je obezbijedila Vlada Federacije BiH, a dodijeljeno nam je 130.000KM za razvoj biljne proizvodnje, a mi smo ih usmjerili za plasteničku proizvodnju, proizvodnju povrća na otvorenom i za proizvodnju žitarica“, navodi Senada Sejmenović, stručna savjetnica za poljoprivredu u Upravi Grada Zenice, pojašnjavajući da su ove oblasti odabrane kako bi u vremenu epidemije korona virusa što više ljudi potakli da proizvode hranu, makar za vlastite potrebe.

Sredstva su ovaj put dobila 282 aplikanta, a osnovni kriteriji su bili: za plasteničku proizvodnju minimalno 100 m2 pod plastenikom, za proizvodnju povrća na otvorenom 500 kvadrata i za proizvodnju žitarica jedan dunum.

Najviše sredstava, oko 60 %,  izdvojeno je za proizvodnju povrća, 25 % za plasteničku, a 15% za proizvodnju žitarica.

„Na samom terenu primijetili smo dosta zasijanih površina i mnogi od njih se nisu ni prijavili za ove poticaje, jer je najčešći problem neriješeni imovinsko pravni odnosi, jer smo tražili dokaz da je to zemljište u njihovom posjedu ili da imaju izjavu o korištenju zemljišta“, napominje Senada Sejmenović, stručna savjetnica za poljoprivredu u Upravi Grada Zenice, navodeći da su već sada u toku obavijesti za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i to za proizvođače pilećeg mesa i konzumnih jaja, za nabavku mehanizacije i opreme u poljoprivrednoj proizvodnji i za proizvođače krmnog bilj, odnosno djeteline.

Sredstva za ove namjene obezbijeđena su iz poticaja Gradske uprave, a ovaj javni poziv traje do kraja avgusta.(V.J.)