Mapiranje značajnih spomenika posvećenih Drugom svjetskom ratu

Bosnu i Heregovinu, Srbiju i Crnu Goru spaja transnacionalna kulturna ruta sa značajnim spomenicima posvećenim Drugom svjetskom ratu, koju su uspostavile tri nevladine organizacije iz BiH, Srbije i Crne Gore, u okviru  projekta „Povećanje turističke atraktivnosti, turističkih partnerstva i poslovne konkurentnosti transnacionalnom kulturnom rutom Tragovima Maršala“.

Na toj ruti nalaze se, između ostalih lokacija i naši Smetovi, sa spomenikom žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu.

Cilj je da se doprinese razvoju regionalne kulturne i avanturističke ponude, te su na dijelu rute kroz Bosnu i Hercegovinu predstavljeni Sarajevo (Spomen park Vrace), Foča ( Tjentište Nacionalni park Sutjeska), Prijedor (Nacionalni park Kozara), Mostar (Partizansko groblje) i Zenica (Smetovi), u Srbiji Sremski front (Šid), Kosmaj (Mladenovac) i Kadinjača (Užice), a u Crnoj Gori spomenici Trebjesa (Nikšić), Jasikovac (Berane) i Žabljak.

Za vrijeme Jugoslavije ovi spomenici bili su dijelom državnih rituala kojima se održavalo kolektivno sjećanje i kreirao zajednički narativ, a danas su gotovo zanemareni jer su ljudi više okrenuti vlastitim turističkim potencijalima. Zato je značaj projekta u mapiranju, istraživanju i reaktualizaciji spomenika Drugog svjetskog rata, saopštila je Fondacija za promociju obrazovanja, kulture, mira i ljudskih prava “Sprofondo –Thalia”, koja u ime BiH, realizuje ovaj zanimljiv projekat, zajedno sa Centrom za istraživanja i studije turizma iz Novog Sada i nevladinom organizacijom Pro Futuro iz Crne Gore.

U BiH studijske analize radile su Elma Hodžić kustosica Historijskog muzeja BiH i Nataša Musa creator platforme „Odmori u BiH“, koje su najavile da se narednim aktivnostima projekta ekonomije tri zemlje trebaju povezati u rutu kako bi zainteresovanim subjektima ponudile mogućnost umrežavanja u procesu izgradnje jedinstvenog nacionalnog turističkog proizvoda.

Jedna od aktivnosti projekta je „Karta pripovjedanja“ digitalna karta za prikaz rute. Na ovoj karti posjetitelji će se upoznati sa lokalitetima i zanimljivim pričama o spomenicima. Karta bi se implementirala u već postojeće web stranice turističkih organizacija, agencija i općina.

U sve tri države planirano je da se u sklopu projekta predstave spomenici Drugog svjetskog rata, putem izložbe nazvane „Plavi voz“, koju će pratiti i radionice za mlade, s ciljem njihovog povezivanja sa svojim kulturno-istorijskim nasljeđem i uključivanja u izgradnju potencijala lokacija, korištenjem zanimljivih metoda pripovjedanja.

Projekat „Povećanje turističke atraktivnosti, turističkih partnerstva i poslovne konkurentnosti transnacionalnom kulturnom rutom Tragovima Maršala“ finansira Evropska unija, a sprovodi Vijeće za regionalnu saradnju (RCC), u nastojanju da doprinese rastu i konkurentnosti šest ekonomija zapadnog Balkana, podržavajući razvoj i promociju zajedničke regionalne kulturne i avanturističke ponude, kroz bespovratna sredstva Projekta za razvoj i promociju turizma.(Sanja S.)