Korona virus nije zaustavio aktivnosti Asocijacije srednjoškolaca u BiH

Ilma Agičević

Lokalni timovi podružnice ASUBiH-a čiji je rad fokusiran na aktivnosti koje utiču na poboljšanje statusa srednjoškolaca u lokalnoj zajednici, uprkos pandemiji korona virusa prilagođavali su i realizovali niz online aktivnosti, a u toku je i prijem novih članova.

Do sada je ASuBiH odradila niz projekata i aktivnosti kojim je uspjela okupiti i aktivirati preko 10000 srednjoškolaca iz svih dijelova širom Bosne i Hercegovine. Tokom pandemije korona virusa nisu prekidali sa svojim aktivnostima.

„Realizovali smo dvije online edukacije za PR menadžere i koordinatore lokalnih timova, također smo realizovali i projekat ZUMIRAJ PRILIKU na kojoj su studenti prenijeli svoje iskustvo sa fakulteta na srednjoškolce i samim tim im olakšali koje će fakultete upisati“, kaže Ilma Agičević, regionalni PR ASuBiH.

ASuBiH se bavi edukacijom srednjoškolaca, uključivanjem srednjoškolaca u proces donošenja odluka, rade na izmjeni, dopuni i usvajanju zakonskih i političkih rješenja vezanih za srednjoškolce u Bosni i Hercegovini, zastupanjem srednjoškolaca u BiH, kao i saradnjom sa drugim organizacijama i srednjoškolcima u BiH, ali i šire. U toku je i upis novih članova. Prijave ostaju otvorene do 17.07.2020 do 14 sati, a odgovor o tome da li ste primljeni kao član Lokalnog tima dobit ćete najkasnije do 20.07.2020 do 15 sati.(Edin S.)