Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica – juni 2020. godine

U mjesecu junu 2020. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

–        Matična knjiga rođenih        112

–        Matična knjiga vjenčanih      55

–        Matična knjiga umrlih            96

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu