Preliminarna lista kandidata koji su ostvarili pravo na podsticaj za razvoj biljne proizvodnje

Na osnovu Javnog poziva koji je objavljen od strane Grada Zenica, 02.04.2020. godine sačinjena je preliminarna lista kandidata koji su aplicirali na podsticajna sredstva namijenjena za razvoj biljne proizvodnje, a imaju zasnovanu proizvodnju na području Grada Zenice i to za: proizvodnju povrća na otvorenom, proizvodnju žitarica te proizvodnju povrća u plastenicima.

Na preliminarnoj listi se nalaze kandidati koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva (ukupno 302), kao i kandidati koji nisu ostvarili pravo na podsticaj (ukupno 100).

Finalna lista korisnika će biti sačinjena nakon isteka roka za prigovore. Podsticajna sredstva će biti isplaćena uvažavajući ukupne zasađene površine, a koje su utvrđene na terenu, kao i sredstva predviđena Javnim pozivom.