Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga pod motom “Bolje znanje, za bolju brigu”

Moto ovogodišnjeg Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga je „Bolje znanje, za bolju brigu“, a tim povodom Zavod za bolesti ovisnosti ZDK tokom ove sedmice realizovao je niz terenskih edukacija, te podjelu promotivnog materijala po svim općinama i gradovima ovog kantona, a ove aktivnosti danas su realizovane i u Zenici.

„Broj novootrkrivenih opijatskih ovisnika od 2016. na prostoru ZDK ima opadajući trend, jer je takvih pacijenata registrovanih u našem Zavodu 2016. godine bilo 54; 2017.  47 ;  2018.godine  49, a lani 39 pacijenata“, navodi primarijus doktor Amir Čustović, direktor Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK.

„Sada, u odnosu na podatke našeg istraživanja rađenog prije tri godine, imamo gotovo identičnu situaciju kada je u pitanju upotreba određenih supstanci kod mladih“, kaže i magistar nauka Sedin Habibović, šef odjeljenja za prevenciju i savjetovanje u ovom Zavodu, navodeći da je upotreba marihuane kod učenika drugih razreda srednjih škola na ovom prostoru 65 % zastupljena, a druge droge oko 2 %.

„Prevencija zloupotrebe droga ipak je najvažnija u cijelom ovom procesu“, ističe Sedin Habibović, napominjući da je ona važan segment rada Zavoda za bolesti ovisnosti od njegovog osnivanja, pa svake godine organizuju edukacije učenika po svim školama ovog kantona, provode programe vršnjačke edukacije, radionice sa vijećima učenika, sa roditeljima, ali i sa radnicima, profesionalcima, poput policije, ljekara itd.(V.J.)