“Naša rješenja su u prirodi”: Svjetski dan biodiverziteta

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan biodiverziteta, kojeg su Ujedinjene nacije proglasile prije 20 godina, da bi skrenule pažnju na poštivanje Konvencije o biološkoj raznovrsnosti, čija je uloga da očuva raznovrsnost svih živih bića na planeti Zemlji i upozori na važnost održivog korištenja njegovih komponenti.

Ove godine poruka Dana biodiverziteta je “Naša rješenja su u prirodi”, a naglasak je stavljen na ljudsko zdravlje i na to koliko ono zavisi od biodiverziteta,  odnosno zdrave prirode i bića, koji u njoj žive, jer postoje naznake o vezi između poremećaja ravnoteže u svijetu i oboljenja, koja se javljaju zadnjih godina.

„Biološka raznolikost je ključ opstanka naše Planete, a čovjek upravo na nju dosta negativno utiče naročito posljednjih godina“, ističe Kasim Velić, rukovodilac Zavoda za zaštitu bilja Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, navodeći tako požare, pretjeranu eksploataciju šuma, izraženu eroziju zemljišta, prekomjerno korištenje vodnih i mineralnih uslova.

„Sve to utiče na izumiranje različitih biljnih i životinjskih vrsta, a smanjenje biodiverziteta može dovesti i do nestašice hrane i vode za piće, zato moramo na pravi i kvalitetan način odnositi se prema prirodi da bi imali šta ostaviti  našoj djeci i njihovoj budućnosti“, upozorava Kasim Velić, rukovodilac Zavoda za zaštitu bilja Instituta za zdravlje i sigurnost hrane.

Biodiverzitet je resurs od kojeg sve buduće generacije zavise i predstavlja vezu između svih organizama na Zemlji, a preduslov je za zdravu Planetu i ima direktan uticaj na kvalitet života.(Vesna J.)