Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj

Danas se obilježava Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj, a cilj je produbljivanje razumijevanja i podizanje svijesti o njegovanju međukulturalnog dijaloga, te o spremnosti za uvažavanje ljudi drugih kultura.

Kulturološka raznolikost treba biti pokretačka snaga razvoja zasnovanog na toleranciji, međusobnom poštivanju, razumijevanju i prihvatanju.

“Politička agenda nameće kulturnu agendu  i u našem društvu, jer politika zapravo određuje i novac i pravila igre i u kulturi, a različitost postoji samo do one mjere do koje se poštuju pravila, koja su postavili oni ljudi koji vladaju”, smatra Sead Pašić, zenički sociolog i voditelj Američkog kutka u Zenici.

Svjetski Dan kulturne raznolikosti proglašen je 2002. godine, nakon što je Glavna skupština UNESCO-a godinu prije usvojila Opću deklaraciju o kulturnoj raznolikosti, čiji je cilj pomoći državama da, poštujući kulturnu raznolikost, stvaraju uslove za dijalog kultura i civilizacija u uslovima globalizacije.(Vesna J.)