U Gradskoj upravi održan prvi trening jačanja kapaciteta za realizaciju projekata u oblasti klimatskih promjena

U sklopu projekta “Unapređenje procesa prilagođavanja na klimatske promjene (NAP) u klimatski osjetljivim sektorima u Bosni i Hercegovini (BiH)”, kojeg finansira Zeleni klimatski fond (GCF), a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, predstavnici UNDP-a i angažovani konsultanti Marcin Szpak, Rafal Szpoko i Christopher Kaczmarski održali su Zoom trening sa predstavnicima Gradske uprave Zenica.

Teme treninga su bile prezentacije načina dugoročnog finansijskog planiranja uz detaljno predočene studije slučaja za nekoliko evropskih gradova te analizu finansijskog modela Grada Zenica.

Također, predstavljeni su i inovativni načini finansiranja i planiranja kapitalnih projekata uz pregled međunarodnih finansijskih institucija koje finansiraju projekte iz ove oblasti.

U narednim sedmicama očekuje se održavanje još treninga s ciljem osnaživanja kapaciteta Gradske uprave za realizaciju projekata u oblasti prilagođavanja klimatskim promjenama.

Cilј cjelokupnog Projekta je da se unaprijedi planiranje prilagođavanja na klimatske promjene u BiH s fokusom na sektorski pristup, nadogradnju baze znanja za prilagođavanje, postavlјanje srednjeročnih prioritetnih intervencija za prilagođavanje, izgradnja institucionalnih kapaciteta za integraciju prilagođavanja na klimatske promjene i demonstriranje inovativnih načina finansiranja prilagođavanja na entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou.