Svjetski dan doktora porodične medicine: U uslovima pandemije prva linija odbrane zdravlja stanovništva

“Tim porodične medicne pruža kontinuiranu njegu svom pacijentu u redovnim uslovima rada, ali i tokom pandemije korona virusa, samo što sada postoji reorganizovani pristup od trijažnog šatora pa dalje”, pojašnjava primarijus doktorica Subhija Prasko, specijalista porodične i opće medicine rada u ambulanti „Centar“ zeničkog Doma zdravlja, a govoreći povodom 19. maja, Svjetskog dana doktora porodične medicine.

“U uslovima pojave COVID-a 19 svi doktori, ali i porodične medicine ponijeli su veliki teret i iskazali veliki trud, entuzijazam i zalaganje, iskazujući da su vrijedni i humani u svom poslu, jer je primarna zdravstvena zaštita bila prva linija odbrane u borbi protiv korona virusa, a radeći dobru trijažu pacijenata, olakšavali smo rad ljudima u sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno specijalistima u bolnici”, ističe doktorica Prasko, pojašnjavajući ulogu doktora porodične medicine u sistemu zdravstva.(Vesna J.)

dr. Subhija Prasko