Zeleni polumjesec uručio 100 paketa pomoći socijalno ugroženim članovima

U okviru realizacije projekta “Pomoć socijalno ugroženim članovima“, Zeleni polumjesec Zeničko-dobojskog kantona je organizirao akciju podjele prehrambenih paketa.

Sadržaj paketa čini devet različitih artikala prolagođenih za širu upotrebu u domaćinstvu.

Ovom podjelom obuhvaćeno je 100 /stotinu/ socijalno najugroženijih članova Zelenog polumjeseca sa područja Grada Zenica. Ako se ovom broju doda i priprema novih prehrambenih paketa, jasno se vidi kolika je briga Zelenog polumjeseca na pomoći svojim socijalno najugroženijim članovima.

Imajući u vidu značaj ove humanitarne akcije kao i slične humanitarne aktivnosti, pozivamo sve donatore i dobre ljude da nas vlastitim donacijama podrže u narednim aktivnostima.