Sanacija udarnih rupa na gradskim i prigradskim saobraćajnicama

Preduzeća zadužena za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji udarnih rupa na gradskim i prigradskim saobraćajnicama ovih dana počela su sa realizacijom ovih poslova.

Radnici preduzeća Komgrad Ze danas saniraju oštećenja na glavnoj saobraćajnici kroz naselje Crkvice. Asfaltiranje oštećenja uzrokuje manje poteškoće u odvijanju saobraćaja, ali nema dužih zastoja.

Tekst i foto: Sinan G.