Sutra (petak) isplata svih boračkih naknada

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je, u saradnji sa općinskim službama boračko-invalidske zaštite, obavilo obračun i unos u trezor naknada za april, što znači da se očekuje da Federalno ministarstvo finansija novac za isplatu naknada boračkoj populaciji sutra doznači bankama prema krajnjim korisnicima.

Ovim povodom resorni ministar Salko Bukvarević je kazao da je ovo čin koji pokazuje jasnu opredijeljenost Vlade FBiH da uvijek bude uz ranjive kategorije našeg društva, a posebno uz branioce i članove njihovih porodica. Vlada FBiH i resorno ministarstvo ranije su zauzeli stav da je isplata naknada ovoj kategoriji prioritet, te da će biti učinjeni svi napori kako ne bi došlo do umanjenja.

“Riječ je o ličnim i porodičnim invalidninama, naknadama dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja, ratnim vojnim invalidima i demobiliziranim braniocima za čije namjene je ukupno osigurano 26.321.507,22 KM. To znači da će za april naknade dobiti 102.628 boračkih porodica, i to 83.518 korisnika ličnih invalidnina, 4.814 dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i 14.296 demobiliziranih branilaca”, kazao je Bukvarević.

Ministar je pozvao korisnike koji su stariji od 65 godina da naknade preuzmu u periodu u kojem su to dozvolile nadležne institucije i da se i dalje pridržavaju donesenih mjera s ciljem zaštite ličnog i zdravlja drugih sugrađana. Zahvalio je građanima koji su pokazali visok stepen odgovornosti u ovoj teškoj situaciji kao i onima koji su na prvoj liniji od samog početka, posebno zdravstvenim radnicima, policiji, trgovcima, ali i svim kriznim štabovima i institucijama koje rade na zašititi naših sugrađana, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.