“Korona” zakon i rebalans federalnog budžeta ne predviđaju sredstva za uvezivanje staža

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH odobrio je na vanrednoj online sjednici Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, a prethodno i Prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta, u iznosu od 5,5 milijardi KM, sve s ciljem ublažavanja posljedica pandemije korona virusa na privredu.

Poticaji na koje od toga mogu računati poslodavci, trebalo bi da podrazumijevaju i zaštitu radničkog standarda.

Takozvanim antikorona-zakonom biće aktiviran potencijal oko milijardu maraka za podršku privredi. Glavna karakteristika rebalansa Budžeta Federacije, usvojenog jučer je 500 miliona maraka u fondu za stabilizaciju privrede, u koji nisu preusmjerena i sredstva planirana za uvezivanje staža radnicima državnih i privatnih firmi, koji su ostvarili uslove za penziju.

„Između ostalog, prema informacijama koje su do nas došle, brisane su stavke za uvezivanje staža i to šest miliona maraka za državne firme i četiri miliona za privatne. To je u principu rezultat dugogodišnje sindikalne borbe da ta pozicija nađe svoje mjesto u budžetu, da ne moramo svake godine protestima, štrajkovima glađu i na druge nepopularne načine, rješavati taj problem. To je funkcionisalo prethodne dvije – tri godine na zadovoljavajujući način”, podsjeća Mujkanović.

„U pitanju su radnici firmi u stečaju, koji su u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji, oni koji više ne mogu ostvariti bilo kakvu naknadu po osnovu rada, a ako im se ne uveže staž, neće moći ni pravo na penziju”, ukazuje Mujkanović, koji se se nada da će do kraja godine ova situacija ipak biti ispravljena.

„Imamo komunikaciju i saradnju sa nekolicinom zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije koji imaju senzibiliteta za radničke probleme i radničke sudbine i sigurno ćemo insistirati da se ta stavka u istom ili u određenom, korigovanom obliku vrati”, dodao je.

Mujkanović podsjeća da je intervencija iz federalnog budžeta za zbrinjavaje radnika firmi u stečaju bilo tek prelazno rješenje, kojim se do donošenja odgovarajućeg zakona, u protekle dvije-tri godine rješavao problem neuvezanog staža, s kojim se trenutno nosi nekoliko desetina hiljada građana Federacije Bosne i Hercegovine.

U Zeničko-dobojskom kantonu, kada je metalski sektor u pitanju, to su radnici Željezare Zenica, Metalnog, Rudstroja, TRD-a Vareš, ali i drugih firmi, koje su uglavnom završile u stečaju. (Sanja Stević)