Pojačane gužve pred institucijama u Zenici, nadležni poručuju da su riješili problem

Šalterskim službama preduzeća i institucija za vrijeme pandemije korona virusa mahom je skraćeno radno vrijeme, što dovodi do svakodnevnog stvaranja dugih redova pred naplatnim lokacijama.

Radno vrijeme poslovnice Elektroprivrede u Zenici je u novom režimu od 7 i 30 do 12 i 30. Ljudi su situaciju prihvatili i ponašaju se vrlo disciplinovano. Poštujući propisanu distancu, u dugim redovima stoje strpljivo.

Pomireni sa situacijom da je zbog smanjenog broja angažovanih službenika skraćeno radno vrijeme i zeničke lokacije za izdavanje ličnih dokumenata, vozačkih dozvola i potvrda, poput one o prebivalištu ili kretanju, i oni su građani koji svoje poslove imaju obaviti u Šalter sali MUP-a, koja sada radi od 9 do 13. Pred Upravom policije zatičemo dva reda stranaka, koje čekaju na dokumente što ih mogu podići na ovome mjestu.

„Istina je da je proteklih dva – tri dana pojačan priliv stranaka u šalter salama, ali dobrom organizacijom posla, Odsjek za administraciju MUP-a, u saradnji sa Policijskom upravom 1, uspio je taj problem riješiti već danas. Stranke koje traže potvrde o prebivalištu ne čekaju u redu već službenici to rješavaju za njih. Ostali se dokumenti podižu lično, a otvorena je i alternativna šalter sala, u kojoj se izdaju potvrde o kretanju, koje su ljudima potrebne kako bi ostvarili neko svoje pravo, što je ovih dana izgleda vrlo aktuelno“, pojasnio nam je šef za odnose s javnošću Kabineta ministra MUP-a ZDK, Nedžib Smajlović.

Iako se rad Šalter sale Službe za opću upravu i zajedničke poslove, za vrijeme pandemije organizuje dvokratno, od 7,30 do 11 sati i od 12,30 do 16, gužve pred zgradom Gradske uprave su ogromne. Ljudi ovih dana uglavnom čekaju u redu za ovjere dokumenata potrebnih kod podnošenja zahtjeva za naknade demobilisanim borcima. (Sanja Stević)