Danas počela primjena Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilisane borce

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica, obavještava demobilisane borce do 57 godina starosti, da je od danas počela  primjena Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilisane branioce koju je usvojila Vlada Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa  Zakonom o dopunskim pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravo na novčanu naknadu imaju demobilisani borci mlađi od 57 godina, sa prebivalištem na području ZDK koji su u sastavu Armije BiH proveli najmanje dvije godine ako su u Oružane snage pristupili kao maloljetnicii ili šest mjeseci po punoljetstvu, koji su na birou najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na naknadu ili imaju utvrđenu nesposobnost za rad i privređivanje ili su korisnici penzije u iznosu od 50 posto minimalne penzije isplaćene za decembar 2019. godine, te čija ukupna primanja zajedničkog domaćinstva ne prelaze iznos prosječne neto plaće isplaćene u ZDK za 2019. godinu, te koji su na birou rada najmanje jednu godinu.

„Kad je u pitanju Služba za boračko invalidsku zaštitu mi ćemo se potruditi da maksimalno brzo i efikasno završimo sve one poslove koji su dati u obavezu ovoj Službi kako bi ti borci mogli ostvariti pravo i dobiti novčanu naknadu čim prije“, kaže nam pomoćnica gradonačelnika za boračko-invalidsku zaštitu Sumeja Mujkanović. Ona dodaje „kako će u Zenici biti najviše ovih zahtjeva kada je u pitanju ZDK i očekujemo da ih bude podneseno između hiljadu i dvije hiljade“. Visina naknade se obračunava po metodu četiri marke za jedan mjesec proveden u Armiji BiH.Obrasci  se mogu preuzeti i kompletirani se predaju na protokol Grada Zenica a putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti. (D.Travar)