Privremena obustava prometa na graničnim prijelazima sa Srbijom

Granična policija BiH je obaviještena od Uprave granične policije MUP-a R. Srbije da će od 17.04.2020. godine, od 17:00, do 21.04.2020. godine do 05:00, biti obustavljen promet za sva putnička vozila i pješake te da će se obavljati samo promet teretnih motornih vozila na sljedećim graničnim prijelazima:

SGP Mali Zvornik (R. Srbija) – MGP Karakaj (BiH), SGP Trbušnica (R. Srbija) – MGP Šepak (BiH), SGP Ljubovija (R. Srbija) – MGP Bratunac (BiH) i SGP B. Bašta (R. Srbija) – MGP Skelani (BiH).