Drljača: Broj zaposlenih je smanjen za 19.861 radnika

Zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača govorio je danas o borbi protiv pandemije korona virusa u sklopu obraćanja predstavnika federalnih institucija.

“Poštovani građani, složena je situacija u vezi korona virusa što bitno usmjerava aktivnosti Vlade FBiH. Ova Vlada je dobila pohvale od WHO koja je istakla daje BiH reagovala pravovremeno i ostvarila dobre rezultate u smislu sprečavanja pandemije”, kazao je i dodao:

“Vlada je usvojila prijedlog o ekonomskim mjerama koji je dostavljen Parlamentu na razmatranje”.

Drljača je poručio da penzije i naknade socijalnim kategorijama neće izostati.

“Najbitnije je da će isplate penzija i naknada socijalnim kategorijama koje idu iz budžeta biti blagovremene bez obzira na posljedice krize”.

O posljedicama u privredi i padu broja zaposlenih, kazao je:

“Broj zaposlenih je smanjen za 19.861 radnika. Zatražili smo od kantonalnih vlada da posvete pažnju socijalnim ustanovama i ugroženim. U Pripremi je i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radu”.

“Federalni zavod za zapošljavanje raspolaže značajnim sredstvima, ukoliko budu nedovoljna Vlada FBiH će pomoći”, istakao je odgovarajući na novinarska pitanja.

N1 Info