Oduzet duhan i cigarete u vrijednosti od 180.000 KM

Bez obzira na vanrednu situaciju u kojoj se našla Bosna i Hercegovina uzrokovanu virusom Covid 19, službenici grupa za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja u Upravi za indirektno oporezivanje i dalje intenzivno provode aktivnosti na terenu.

Tako su ovlašteni službenici UIO iz regionalnog centra Sarajevo u nekoliko odvojenih akcija oduzeli 1.159 kg duhana i 648 paklica cigareta, koji nisu bili obilježeni akciznim markicama UIO. Ukupna tržišna vrijednost akciznih proizvoda koji su trebali biti prodani na „crnom tržištu“ u BiH iznosi 180.000 KM.

Postupajući po uputama dežurog tužioca Tužilaštva BiH, a na osnovu ranijih operativnih aktivnosti provedenih na terenu, ovlašteni službenici UIO izvršili su pretrese objekata na dvije lokacije na području opštine Ilidža. Tom je prilikom izvršeno oduzimanje 919,5 kg duhana i 648 paklica cigareta. Pomenuti akcizni proizvodi nisu bili obilježeni akciznim markicama UIO, a isti su bili namjenjeni za prodaju na području Kantona Sarajevo.

Vršeći pojačane aktivnosti na sprečavanju nelegalnog prometa duhana i duhanskih prerađevina, ovlašteni službenici UIO su na putnoj komunikaciji Sarajevo-Konjic prilikom kontrole putničkog motornog vozila pronašli i privremeno oduzeli 120 kg rezanog sušenog duhana, koji je bio namjenjen za prodaju na „crnom tržištu“.

Kontrolišući vozila na putnoj komunikaciji Foča-Goražde u mjestu Ustikolina, ovlašteni službenici UIO su u saradnji sa službenicima MUP-a BPK, PS Ustikolina pronašli i privremeno oduzeli 120 kg rezanog duhana koji nije bio obilježen akciznim markicama UIO.

Protiv lica od kojih su privremeno oduzeti akcizni proizvodi pokrenuti su odgovarajući postupci pred nadležnim sudovima u BiH. U aktivnostima na terenu ovlašteni službenici UIO su koristili specijalizovanu opremu koju je Upravi donirala Vlada SAD-a putem Programa EXBS.