Paljenje rastinja, opasnost za građane i elektro mrežu

Iz Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica ukazuju na, u posljednje vrijeme izražen problem nekontrolisanog paljenja rastinja prilikom čišćenja njiva i tokom izvođenja proljetnih radova u poljima, što za posljedicu ima izazivanje većih požara koji dovode do oštećenja i uništenja  dijelova nadzemne visokonaponske i niskonaponske mreže te uzrokuje prekide i zastoje u napajanju kupaca električnom energijom.

S obzirom da se ovakvim ponašanjem u opasnost dovode građani i elektroenergetski sistem, te izaziva velika materijalna šteta, apeluju na pojedince da svojim postupcima ne ugrožavaju elektroenergetske objekte.

Na ovaj način bit će izbjegnute nesagledive posljedice za okolinu i građane koje može uzrokovati neodgovorno ponašanje pojedinaca naročito u ovim kriznim vremenima.