JP Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica – Obavijest za potrošače

Uredno snabdijevanje pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda je jedna od najvažnijih djelatnosti za očuvanje zdravlja stanovništva, koja u ovim vanrednim okolnostima epidemije Korona virusom još više dobiva na značaju.

Zbog toga je Javno preduzeće ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica poduzelo sve potrebne mjere u cilju ostvarivanja ovog zadatka.

Ovim putem informišemo građane da preduzeće svoju osnovnu funkciju izvršava besprijekorno u obimu i kvalitetu koji zadovoljavaju korisnike naših usluga, odnosno Osnivača i građane Zenice.

Imajući u vidu Zaključak Štaba civilne zaštite Grada Zenica, kojim je građanima Zenice omogućeno prolongiranje plaćanja računa za izvršenu komunalnu uslugu prema javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Zenica, Uprava je donijela odluku o privremenom obustavljanju rada naplatnih mjesta preduzeća. Navedena odluka je donesena u cilju zaštite zdravlja korisnika naših usluga, kao i radnika preduzeća, a biće na snazi dok se ne stvore uslovi za normalan rad blagajni. Do tada, građani koji to žele, mogu svoje račune za vodu plaćati putem elektronskog bankarstva, administrativne zabrane, trajnog naloga ili putem uplatnice na bankama ili pošti. Na web stranici preduzeća www.vikze.ba se može vidjeti ispravan način popunjavanja uplatnice.

S obzirom na donesenu mjeru privremene obustave rada blagajni preduzeća, te na činjenicu da svi potrošači neće biti u mogućnosti platiti svoje račune na navedene načine, Javno preduzeće ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica obavještava potrošače da neće obračunavati zakonsku zateznu kamatu za kašnjenje u plaćanju računa za vrijeme trajanja obustave rada blagajni, počevši od računa za februar 2020. godine.

U skladu s preporukama, da se za vrijeme trajanja epidemije socijalni kontakti svedu na najmanju moguću mjeru, Javno preduzeće ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica je omogućilo građanima da sve potrebne informacije mogu dobiti na web stranici preduzeća (www.vikze.ba). Svoja pitanja, molbe ili eventualne probleme građani mogu standardno dostaviti putem e-maila info@vikze.ba. Pored toga, preduzeće je dodatno omogućilo i druge načine komunikacije (Viber, Skype, Web Chat i Facebook).

U narednom periodu, Javno preduzeće ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica će vršiti redovno polusezonsko ispiranje vodovodnih linija u kasnim noćnim satima, o čemu će građani biti detaljnije upoznati putem sredstava informisanja.

Ovim putem apelujemo na građane da se pridržavaju svih mjera koje donose nadležni organi kako bismo očuvali zdravlje svih nas.