18.6 C
Zenica
Petak, 1 Jula, 2022
Naslovnica Aktuelno Uređenje Selačke rijeke radi zaštite lokalnog puta Seoci – Živkovići

Uređenje Selačke rijeke radi zaštite lokalnog puta Seoci – Živkovići

U poteklom periodu intenzivno su vođeni radovi na realizaciji Ugovora: „Izrada obaloutvrde u koritu Selačke rijeke radi zaštite lokalnog puta Seoci-Živkovići“. Vrijednost ugovorenog posla je 101.151,18 (sa uračunatim PDV-om). 

Nakon provedene procedure javne nabavke, izabrani Izvođač, preduzeće „Špic beton“ d.o.o. Zenica radove je započeo 15. marta. Radovi obuhvataju čišćenje spojnica od korova, sanaciju postojeće kamene obaloutvrde kao i izradu novih spojnica u kamenoj oblozi ukupnoj količini cca. 900 m2. Rok za završetak radova je 60 dana, mada će na osnovu dinamike izvođenja radova isti biti završeni ranije od predviđenog roka.

Trenutno se izvode radovi na sanaciji AB potpornog zida u dužini od 11,5 metara i podbetoniranje postojećih AB zidova, a u narednom periodu nastavit će se sa izradom kamene obaloutvrde u ukupnoj količini od cca. 530 m2.

Osnovni cilj koji se želi postići realizacijom navedenih poslova je zaštita lokalnog puta Seoci-Živkovići, kao i regulacija korita Selačke rijeke u svrhu sprečavanja isticanja rijeke iz svog korita i plavljenja okolnih imanja.

Nadzor nad izvođenjem radova je Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje Grada Zenica d.o.o. Zenica, a projekat se realizuje na osnovu Sporazuma o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu, sklopljenog između Grada Zenica i Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.