Timovi Crvenog križa zabilježili 161 posjetu, zaprimili više stotina poziva

Na zvaničnoj stranici Grada Zenica objavljene su preporuke i upute ponašanja za volontere.

Crveni križ Zenica oformio je, početkom pandemijske krize, dva mobilna tima za pomoć starijim licima u izolaciji, a prilikom aktivnosti volonteri dolaze u kontakt s ovim osobama.

„Crveni križ grada Zenica je, postupajući po naredbi kriznog štaba i ostalih relevantnih nadležnih institucija, od početka ove pandemije angažovao svojih 19 stalnih volontera koji su raspoređeni u dvije smjene. Dva mobilna tima su na stalnoj usluzi našim klijentima, te ostalim građanima. Ova pogodnost/mogućnost prvenstveno je za osobe koje imaju više od 65 godina, koje žive u staračkim samačkim domaćinstvima, koja nisu u mogućnosti izaći iz kuće zbog bolesti, ili ukoliko su u samoizolaciji sa izdatim rješenjima, a nemaju nikog od srodnika ko bi mogao da obavi za njih kupovinu lijekova, namirnica itd. Radi se svaki dan od 8 do 17 sati i vikendom“ rekla je za naš portal Mirela Hodžić, tehnička sekretarka Crvenog križa Zenica.

Timovi su izašli 161 puta na teren, primili više stotina poziva, vrši se i određena trijaža poziva. Velika većina odnosi se na neku humanitarnu pomoć ili upućivanje na ostale relevantne institucije.

„Gradska uprava je pozvala sve predsjednike mjesnih zajednica da dostave i spiskove volontera. Po tim spiskovima volontera koji bi bili na usluzi građanima, mi već dvije sedmice zaprimamo te spiskove i sa tim volonterima koji su delegirani ispred mjesnih zajednica prolazimo kroz određenu dokumentaciju, a oni zadužuju naše akreditacije i dobijaju upute o ponašanju iz protokola o radu mobilnih timova koji je izradio Crveni križ Grada Zenice u saradnji sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane, te Domom zdravlja Zenica “ dodaje Mirela Hodžić.

Broj Crvenog križa Grada Zenica je: 032/404-905