Osobe s poteškoćama adekvatno uključiti u sve mjere u doba pandemije

Osobe s poteškoćama posebno su pogođene globalnom pandemijom i moraju se adekvatno uključiti u sve mjere odgovora na krizu, koje nadležni još uvijek trebaju donijeti.

Potrebno je širenje osviještenosti o situaciji o osobama i djeci sa poteškoćama i COVID-19. Neke od mjera moraju specifično biti usmjerene na osobe i djecu sa poteškoćama, kao što su mjere socijalne zaštite. Trenutna situacija i naredbe dodatno otežavaju njihovu, i bez pandemije, borbu. Selvedin Dedić, predsjednik Kantonalnog udruženja roditelja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima DLAN Zenica, objašnjava sa čime se susreću u ovim pandemijskim danima.

„Nepristupačnost institucijama u trenutnoj situaciji, redukcijama svih tih bitnih nam momenata, posebno nam je otežalo. Nemamo pristup ljekarima, domovima zdravlja. Problem nastaje i tamo gdje imamo djecu u ležećem položaju. Ne govorim samo o djeci, nego o osobama općenito. Susrećemo se i sa dodatnim problemom kao što je primjer gdje imamo roditelja starijih od 65, a imaju osobu sa poteškoćama koja je pokretna i hoće da izađe vani, da prošeta. Ti ljudi, i što bi mogli zbog svog djeteta da izađu, ne mogu zbog sebe“, rekao je Dedić.

Zbog poremećene dnevne rutine kao što je neodlazak u školu, šetnju ili nedostatak pristupa uobičajenoj hrani, porodice sa djecom sa poteškoćama mogu doživjeti veći nivo stresa.

Mnoga djeca sa poteškoćama trebaju redovne recepte i lijekove kako bi ostali zdravi i funkcionalni. Sa poremećenim funkcionisanjem zdravstvenog sistema i smanjenom mogućnosti zdravstvenih institucija da pruže standardnu brigu, djeca sa poteškoćama mogu biti u situaciji da im nedostaju važni lijekovi kako bi ostala zdrava.

I to su samo izdvojeni primjeri iz niza potrebnih mjera.

Dakle, svi nadležni bi trebali u ovakvim situacijama donijeti niz važnih i neophodnih mjera vezanih za djecu s poteškoćama. (Ajna Nikontović)