Preliminarna lista stipendija za redovne studente na području ZDK

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti obavještava kandidate koji su se javili na Konkurs Ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu i sport ZDK za dodjelu stipendija redovnim studentima na području Zeničko- dobojskog kantona za akademsku 2019/20.godinu, da je sačinjena Preliminarna lista.

Prigovore na Preliminarnu listu, kao i navedene dokumente za kompletiranje dokumentacije u pisanom obliku mogu dostaviti Službi putem Protokola Grada Zenica-šalter sala u roku od 8 dana od objavljivanja Preliminarne liste ili u elektronskoj formi, skenirano na email adresu: sumea.mujkanovic@zenica.ba.

Preliminarnu listu preuzmite ovdje.

Spisak studenata koji su priložili nepotpunu dokumentaciju priložite ovdje.