Nove mjere Kriznog štaba Grada Zenica: Skraćeno radno vrijeme svih javnih preduzeća

Krizni štab za praćenje epidemije korona virusa Grada Zenice donio je danas nove naredbe koje bi trebalo da dodatno spriječe širenje virusa.

Od kantonalnog Kriznog štaba zatraženo je hitno dostavljanje informacija o stanju zdravstvenog sektora i svemu ostalom što bi lokalnim zajednicama omogućilo donošenje posebnih mjera i efikasniju zaštitu stanovništva.

Grad se sa svim svojim kapacitima stavlja na raspolaganje zdravstvenom sektoru u nastojanju da se nabave dovoljne količine zaštitne opreme za zdravstveno osoblje. Između ostalog, Grad Zenica je spreman da u kratkom roku prostore zeničke Arene, studentskog i đačkog centra i hotela, stavi na raspolaganje zdravstvenom sektoru, u slučaju potrebe izolacije većeg broja oboljelih, odlučeno je danas.

Donesena je odluka da se radno vrijeme Gradske uprave i svih javnih preduzeća i ustanova, izuzev apoteka i ustanova primarne zdravstvene zaštite, skrati na period od 9 do 14 sati, a broj zaposlenih reducira na najmanju moguću mjeru kako bi se zadovoljila osnovna funkcija i zaštitili radnici.

Grad je nabavio određenu količinu zaštitnih maski, koje će najprije biti ispitane u referentnoj laboratoriji, kako bi se utvrdio njihov kvalitet i kako bi se podijelile građanima.

Mobilni timovi Crvenog krsta Grada Zenica u proširenom sastavu od danas djeluju u službi podrške, prije svega, starijim građanima Zenice, u nabavci dnevnih potrepština.

Zeničani su sinoć savjesno poštovali policijski sat, konstatovano je danas.

Članovi Kriznog štaba zasijedali su u Sali Gradskog vijeća, kako bi ispoštovali propisanu mešusobnu distancu.

Danas je Krizni štab donio odluku da do daljnjeg prolongira obavezu plaćanja komunalnih usluga. (Sanja Stević)