JP ViK: Obavijest o novom načinu i terminu rada i kontakta sa strankama

JP „ViK“ d.o.o. Zenica je u skladu sa Naredbama kriznih štabova FBiH i Zeničko-dobojskog kantona poduzelo preventivne mjere na zaštiti zdravlja potrošača i svojih radnika te obavještava javnost o sljedećem:

  • Obustavljen je rad sa strankama u prostorijama Direkcije preduzeća u Radakovu
  • Rad sa  strankama obavljat će se samo na naplatnim mjestima u ulici Prve Zeničke brigade broj 3 i Begagića  put broj 8 i to u vremenu  od 9,00 do 13,30 sati.  Na  naplatnom mjestu je dozvoljeno prisustvo samo jedne  stranke, te će naredna stranka  pristupiti šalteru tek nakon što prethodna  stranka  napusti naplatno mjesto
  • Za vrijeme prekida  rada  sa strankama pošta će biti zaprimana  na  portirnici preduzeća od 9,00 do 14,00 sati.  JP „ViK“ d.o.o. Zenica  je uz  elektronsku poštu putem   emaila info@vikze.ba  posredstvom web stranice  vikze.ba omogućilo druge načine komunikacije (viber, skajp i FB). Mole se potrošači da se obraćaju samo sa  neodložnim zahtjevima jer  je JP „ViK“ d.o.o. Zenica  u trenutnim okolnostima  fokusirano  na  održavanje  kontinuiteta  u vodosnabdijevanju i odvodnji  otpadnih voda  i održanju minimuma  poslovnih aktivnosti.
  • Servisne informacije  u vezi sa kvarovima  na  vodovodnoj mreži i prekidima  u vodosnabdijevanju, kao  i ostale  važne  obavijesti  u vezi sa aktuelnom situacijum biće svakodnevno dostupne  na  vikze.ba.
  • Podsjećamo da je za sve koji se žele registrovati na e-račun i primati račune za vodu putem emaila, omogućena online prijava putem portala JP „ViK“ d.o.o. Zenica  (http://vikze.ba/eracun-zahtjev/), a za registraciju je potrebna šifra potrošača.

Za dodatne informacije ili pomoć potrošačima su na raspolaganju i kontakt telefoni :

PRIJAVA KVARA  062 819-428  (0-24 h)

SLUŽBA ZA OBRAČUN, INFORMACIJE I AOP, RAČUNOVODSTVO, OČITANJE I ODRŽAVANJE VODOMJERA       032 209-362

SLUŽBA RAČUNDOVODSTVA 032 209-116

UPRAVA  032 209-334