FUCZ objavio aplikaciju za praćenje prisustva korona virusa u FBiH

Federalna uprava civilne zaštite je pokrenula web aplikacije koja će sadržavati detaljne podatke za praćenje prisustva koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH.

Link aplikacija postavit će se i na web stranicu FUCZ kako bi bile dostupne javnosti.

Aplikaciju možete preuzeti ovdje