Štab CZ Grada Zenica: Uputstvo o načinu kretanja tokom policijskog sata za radnike koji rade u smjenama

Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-36/20 od 21.03.2020. godine, zabranjuje se kretanje građana na području Federacije od 18.00 do 05.00 sati. 

Štab civilne zaštite Grada Zenica je donio Uputstvo o načinu provođenja donesene naredbe za sve poslodavce koji svoju registrovanu djelatnost obavljaju na teritoriji Grada Zenica, a čiji proces rada se odvija u smjenama.