Alba pojačala pranje i čišćenje zeničkih ulica

Komunalno preduzeće Alba pojačalo je aktivnosti na pranju i čišćenju gradskih ulica, u obimu od oko 30 posto, u sklopu mjera zaštite od širenja korona virusa.

Kontejneri se prazne po planu, a po potrebi dodatno, uz čišćenje kontejnerskih površina.

Radnici su angažovani u šest dnevnih smjena, a obim posla smo povećali za 30 posto, kazao nam je Džafer Dautbegović, menadžer preduzeća Alba.

U skladu sa preporukama higijensko-epidemiloške službe, u čišćenju gradskih površina još se ne koriste nikakva dezifekciona sredstva. (S.Stević)