Zaključci sa sastanka predstavnika Udruženja poslodavaca Zenica i Gradske uprave

Dana 19.03.2020. održan je sastanak predstavnika Udruženja poslodavaca Zenica sa gradonačelnikom Kasumovićem, pomoćnicom gradonačelnika za privredu i upravljanje razvojem i pomoćnicom gradonačelnika za urbanizam.

Tema sastanka je bila trenutna situacija u kojoj su se našli poslodavci, vezano za coronavirus.

Na sastanku su doneseni sljedeći zaključci:

  1. Zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu i na upravljanju Grada Zenice će biti umanjene zakupnine za mjesec mart za 50 %;
  2. Zakupcima poslovnih prostora i boxova, kojima upravlja JP Tržnica,a kojima je trenutno onemogućeno obavljanje registrovane djelatnosti,biti ćete umanjene zakupnine za mjesec mart za 50%;
  3. Zakupcima Biznis inkubatora i TechnoParka, kojima upravlja Zenička razvojna agencija ZEDA, će biti umanjene zakupnine za mjesec mart za 50%;
  4. Zakup javnih površina za korištenje lokacije postojećih kioska bit će umanjen za 50 % za mjesec mart;
  5. Korisnicima zimskih bašti koji su izvršili uplatu naknade za korištenje javne površine unaprijed biti će priznato umanjenje za mjesec mart za 50 % (način povrata sredstava će biti naknadno dogovoren);
  6. Grad će poduzeti hitne aktivnosti u odabiru partnerske  banke  za plasman subvencionirane kreditne linije;
  7. Sredstva u Budžetu Grada Zenica za 2020. godinu namijenjena za podsticaj privrede iznose 300.000,00 KM. Način utroška ovih sredstava bit će zajednički usaglašen ovisno o razvoju situacije uzrokovane korona virusom u narednom periodu.

Nastavak primjene gore navedenih mjera zavisit će od razvoja situacije u narednom periodu.