Postupak trijaže u Kantonalnoj bolnici Zenica

Jedan od šest pacijenata pozitivnih na korona virus u Zeničko-dobojskom kantonu, jučer je zbog pogošanja smetnji sa disanjem i upale pluća, premješten na bolnički Odjel za infektivne bolesti i za sada nije priključen na aparat za mehaničku ventilaciju.

Pacijent pozitivan na korona virus, kojem se pogoršalo zdravstveno stanje, premješten je iz izolatorija u Stacionaru u izolovani prostor na Odjelu za infektivne bolesti, potvrdio je za RTV Zenica direktor Kantonalne bolnice Zenica, dr. Rasim Skomorac. On je dodao da su za slučaj potrebe, na Zaraznom odjelu spremni respiratori koji će biti korišteni za prvu pomoć oboljelima, kao i prostor na Očnom odjelu, za tretman nehirurških pacijenata sa hitnim stanjima, porođajna i sala za hitne hirurške intervencije.

Kako bi se osigurala izolacija potencijalno zaraženih, primarna i sekundarna zdravstvena zaštita na propisani način sarađuju na trijaži pacijenata, koji na odjele Kantonalne bolnice mogu ući isključivo sa ambulantnom indikacijom i prethodno ispunjenim epidemiološkim listom, odnosno nakon trijažnog postupka na ulazu u zeničku bolnicu.

„Kao drugi filter smo postavili jedan trijažni punkt na samom ulazu u KBZ, u kojem su u svakom trenutku, 24 sata dnevno dva ljekara i jedna medicinska sestra, koji pacijentu mjere temperaturu i po potrebi uzimaju dodatne podatke. Ukoliko se radi o pacijentu kod kojeg ne postoji sumnja na infekciju, on se usmjerava na odgovarajući odjel po standardnoj proceduri, a ukoliko se radi o sumnjivim pacijentima, nakon uspostavljanja direktne komunikacije sa nadležnim specijalistom, oni se dalje usmjeravaju u sobu za izolaciju na Zaraznom odjelu, gdje ih pregleda specijalista i odredi im terapiju“, precizirao je dr. Skomorac.

dr Rasim Skomorac, direktor KBZ

Direktor Kantonalne bolnice dodaje da je zaštita osoblja Kantonalne bolnice prioritet.

„Tržište je iscrpljeno, do zaštitne opreme je vrlo teško doći, a ukoliko se epidemiloška situacija pogorša, trenutne količine nam neće biti dovoljne“, izjavio je Skomorac.

Uputio je apel pojedincima i firmama kojima je zaštitna oprema dostupna, da pomognu u snabdijevanju zeničke bolnice, kao i na političke predstavnike da se prilikom dostavljanja najavljene pomoći iz Turske prioritet stavi na dopremu zaštitne i medicinske opreme za tretman pacijenata. (Sanja Stević)