Policija nastavlja kontrole samoizolacije, migranti će biti udaljeni sa frekventnih raskrsnica

Kako smo već informisali naše građane i javnost, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u okviru svojih nadležnosti, te u skladu sa informacijama i podacima dobijenim od strane nadležnih inspekcijskih službi i zdravstvenih ustanova, na području svih policijskih stanica vrše kontrolu i obilazak lica za koja je nadležni sanitarni inspektor donio Rješenje o zabrani kretanja van prostara boravka, odnosno stavljanja u kućnu izolaciju i pod zdravstveni nadzor u trajanju od četrnaest dana.

Naglašavamo da će naznačene aktivnosti biti poduzimane kontinuirano i u narednom periodu, bez obzira o kojem broju lica se radilo, kako bi se u što većoj mjeri prevenirali ili sveli na minimum slučajevi kršenja izrečenih mjera obavezne samoizolacije.

Ovom prilikom ponovo upozoravamo sva lica kojim su izrečene i naložene mjere samoizolacije, da su obavezna ponašati se krajnje odgovorno i savjesno, ne samo u smislu poštivanja zabrane kretanja nego i neostvarivanja i neodržavanja kontakata sa drugim osobama, kako bi na taj način prvenstveno zaštitili vlastito zdravlje ali i zdravlje zajednice i društva u cjelini. Posebno  naglašavamo, da će pored izdavanja prekršajnih naloga zbog utvrđenih odstupanja od naloženih mjera i naredbi biti poduzimane i aktivnosti u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona, na utvrđivanju krivične odgovornosti nesavjesnih lica.

Takođe se vrše stalni obilasci institucija, ustanova i drugih objekata sa ciljem vršenja kontrole poštivanja mjere obavezne distance od strane građana koji stoje i čekaju u redovima, kako bi se stvorili uslovi za sprovođenje ove mjere koja ima direktni značaj za smanjenje rizičnih situacija po zdravlje građana. Prilikom ovih aktivnosti policijski službenici su izdali više od stotinu upozorenja građanima.

U skladu sa sugestijama Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, te u stalnoj koordinaciji sa navedenim ministarstvom, započete su i aktivnosti policijskih službenika kojim se udaljavaju migranti sa ključnih raskrsnica i frekventnih ulica i trgova u gradovima, te se dodatno vrši kontrola i nadzor kretanja istih, a sve sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje svih ljudi, te unapređenja funkcionisanja mjera zaštite.    

Odsjek za odnose sa javnošću analitiku i planiranje