Obustava rada u frizerskim i kozmetičkim salonima i igraonicama na području FBiH

Federalni štab civilne zaštite donio je Naredbu o privremenoj obustavi pružanja usluga u frizerskim i kozmetičkim salonima, kao i igraonicama na području Federacije BiH.

Naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 18.03.2020. godine od 06:00 sati, pa do 31.03.2020. godine do 24:00 sata.