ZDK: Obustava ovjera zdravstvenih knjižica do kraja marta

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona za praćenje novog coronavirusa broj: 11-33-1335-20/20 od 11.03. 2020.godine, a zbog sprečavanja širenja corona virusa obavještavaju se osigurana lica s područja Zeničko-dobojskog kantona da se obustavlja ovjera zdravstvenih knjižica na svim šalterima poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona do 31.marta 2020. godine.

Zdravstvene ustanove primat će pacijente i pružati zdravstvenu zaštitu osiguranim licima i s neovjerenom zdravstvenom knjižicima do kraja marta.

Obustava ovjere zdravstvenih knjižica stupa na snagu 16.marta.
Molimo osigurana lica da se pridržavaju uputa zdravstvenih ustanova.