Lokalni medijski servisi na udaru, pojedinima prijeti gašenje

Nakon što je Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine (RAK) nedavno dodijelila Dozvolu za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini – MULTIPLEKS C, pravnom licu „MULTIPLEX SERVICE BH“ d.o.o. Sarajevo, objavljen je  i Javni poziv za dostavljanje zahtjeva TV stanica za pristup otvorenom Multipleksu C, za emitovanje digitalnog televizijskog signala standardne rezolucije.

Kako bi prezentovali mogućnost ulaska lokalnih televizijskih stanica u proces digitalizacije, krajem februara u Sarajevu, u organizaciji RAK-a, održan je sastanak sa predstavnicima svih televizijskih stanica sa područja Bosne i Hercegovine, među kojima su bili i predstavnici RTV ZENICA. Tom prilikom je istaknuto da je Bosna i Hercegovina podijeljena na devet digitalnih regija i to: Plješevicu, Kozaru, Vlašić, Majevicu, Tušnicu, Bjelašnicu, Trovrh, Velež i Leotar.

U planu digitalizacije zemaljskog signala u Bosni i Hercegovini, područje koje „pokriva“, između ostalog i Grad Zenicu (područje RTV ZENICE), pripada digitalnoj regiji „Vlašić“, koja koristi 46 DTV kanal i pokriva područje od 718.256 stanovnika. Po pokrivanju signalom druga je po veličini digitalna regija u Bosni i Hercegovini.

Trenutno RTV ZENICA, a prema dozvoli izdatoj od strane RAK-a, do 2021. godine, emituje analogni zemaljski signal sa lokacije Klopačke stijene na 41.UHF kanalu, a važno je napomenuti da Regulatorna agencija za komunikacije BiH ne štiti analogni frekventni opseg zbog uvođenja digitalnog sistema emitovanja.

Novoformiranoj firmi, MULTIPLEX SERVICE BH, čiji su osnivači komercijalne TV stanice:  NOVA BH d.o.o. Sarajevo (Telemach), FACE d.o.o. Sarajevo, RTV BN d.o.o. Bijeljina i TELEVIZIJA JEDAN (sada O tv) d.o.o. Sarajevo, dato je na volju da samoinicijativno formira cijene budućeg distribuiranja digitalnog emitovanja za područje Bosne i Hercegovine, pa je tako, cijena digitalnog emitovanja u MUX-C na mjesečnom nivou, za digitalnu regiju Vlašić oko 16.500,00 KM, bez uračunate kontribucije signala na naznačenu kotu (dostavljanje signala RTV ZENICA do mjesta odakle se vrši distribucija). Prema nepotvrđenim informacijama, mjesečne naknade za zemaljsko digitalno emitovanje će prelaziti cifru od 20.000,00 KM, odnosno na godišnjem nivou oko 250.000,00 KM, što je gotovo kompletan iznos sufinansiranja poslovanja ove medijske kuće od strane osnivača – Grada Zenice.

RAK je propisao i rokove za početak digitalnog emitovanja. Nažalost, u gore navedene iznose nisu uračunate i redovne naknade za korištenje radiofrekventnog spektra, a koje se plaćaju direktno Regulatornoj agenciji za komunikacije. Visine tih naknada još uvijek nisu poznate, ali predviđa se da neće biti manje od dosadašnjih, koje su, na godišnjem nivou, preko 10.000,00 KM.

Određeni su i lokalni multipleksi u pojedinim gradovima, među kojima, iz nepoznatog razloga, nema Zenice, Bugojna, Visokog, Viteza… Obzirom da ulazak u Multipleks C zahtijeva ulaganje ogromnih finansijskih sredstava, Uprava RTV ZENICE je pokrenula niz aktivnosti na iznalaženju alternativnih rješenja i prijedloga za prelazak na digitalno zemaljsko emitovanje.

Tim povodom, Upravu RTV ZENICE posjetio je vlasnik Privrednog društva za telekomunikacije i informatičke tehnologije MA&MA Comtel iz Mostara, gospodin Mesud Maličbegović, čija je osnovna djelatnost servisiranje uređaja za radio-televizijsku audio-video opremu, kao i podrška u oblasti konsaltinga, sa konkretnim prijedlogom da ovo javno preduzeće napravi svoj „multipleks sistem“ za područje Grada Zenice, te da nabavi i instalira opremu pomoću koje bi emitovali digitalni zemaljski signal i to vlastitom infrastrukturom. Investicija u ovakav projekat iznosila bi nepunih 150.000,00 konvertibilnih maraka bez PDV-a, čime RTV ZENICA postala vlasnikom infrastrukture i opreme za distribuciju digitalnog signala sa zonom pokrivanja našeg grada, što je gotovo duplo manje od jedne godišnje naknade privatnoj firmi MULTIPLEX SERVICE BH.

Mesud Maličbegović sa predstavnicima RTV Zenica

Obzirom da je RTV ZENICA javno preduzeće, sa većinskim državnim (gradskim) kapitalom, neophodno je da svi organi Društva učestvuju u odlučivanju strategije i budućeg pravca razvoja ove medijske kuće, a činjenica da dosadašnja obaveza kablovskih operatera, propisana od strane RAK-a, da u svoju ponudu uvrste sve TV stanice koje emituju zemaljskim putem u zoni mreže kablovskog operatera, više neće biti na snazi, postoji realna opasnost da i kablovski operateri koji posluju na području Zenice počnu ucjenjivati RTV ZENICU određenim ustupcima ili plaćanjem za uvrštavanje i distribuciju programa ovog medija do krajnjih korisnika u svoju ponudu, odnosno može se desiti da dođe do komercijalizacije usluge distribucije signala u kablovskim sistemima.