BiH prva u Evropi kada je u pitanju higijena ruku

Na osnovu istraživanja agencije Gallup International, od svih evropskih nacija, Bosanci i Hercegovci najviše pažnje posvećuju higijeni, barem kada je u pitanju pranje ruku nakon odlaska u toalet.

Tako 96 posto građana BiH ima naviku pranja ruku nakon toaleta. S druge strane, građani Holandije najmanje koriste sapun i vodu nakon toaleta i spadaju među zemlje koje najmanje pažnje posvećuju higijeni.

Odmah iza BiH sa 96 posto građana koji peru ruke poslije toaleta su građani Kosova, zatim Moldavije, Turske i Portugala sa 85 posto, te Srbije i Rumunije sa 84 posto.

Nizak nivo higijene, odnosno navike pranja ruku nakon toaleta imaju i Italijani, sa 57 posto, zatim građani Španije sa 61 posto i Francuske sa 62 posto.

Holandija je najlošije rangirana na ovoj nesvakidašnjoj listi. Prema rezultatima ankete Gallupa, korištene u ovom britanskom istraživanju, samo 50 posto ispitanih Holanđana je kazalo kako imaju naviku pranja ruku nakon odlaska u toalet.