JP “Tržnica”: Obavještenje o mjerama poduzetim za suzbijanje širenja korona virusa

JP “Tržnica” Zenica izdao je obavještenje u vezi sa provođenjem mjera na suzbijanju i sprečavanju širenja korona virusa i drugih zaraznih bolest.

“Obavještavamo vas da je JP “Tržnica” d.o.o. Zenica na svim kapacitetima kojima gazduje, u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog Kantona i upustvima Grada Zenica i drugih nadležnih organa na provođenju mjera na suzbijanju i sprečavanju širenja korona virusa i drugih zaraznih bolesti, poduzela dodatne aktivnosti, stavila na raspolaganje svim zakupcima, građanima-kupcima i korisnicima usluga sredstva za ličnu higijenu i zaštitu, kao i dezinfekciona sredstva.

Na svim kapacitetima preduzeća postavljeno je više posuda-spremnika sa dezinfekcionim sredstvima, za potrebe i korištenje svim licima, a kako bi se dodatno pojačali napori na sprečavanju širenja koronavirusa i drugih zaraznih bolesti.

Pored toga, JP “Tržnica” d.o.o. Zenica kao društveno odgovorno preduzeće, kontinuirano provodi sve mjere i radnje na zaštiti zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti, shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u FBiH, a posebno mjere dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije, sa pojačanim intenzitetom i obimom, kako bi se i tim radnjama doprinjelo sprečavanju širenja zaraznih bolesti.

Molimo građane da koriste sredstva koja su na raspolaganju, te da primjenjuju i druge mjere zaštite”, stoji u saopštenju.