Prezentovan sadržaj Strategije razvoja FBiH za period 2021. – 2027. godina

Federalni zavod za programiranje razvoja, u saradnji sa predstavnicima vlada Zeničko-dobojskog i Srednjebosanskog kantona, organizovao je danas javne konsultacije povodom izrade Strategije razvoja FBiH za period 2021-2027. godina.

Tokom ovog javnog skupa, prezentiran je sadržaj Strategije razvoja Federacije BiH, kao i proces izrade koji je počeo u septembru 2019. Skupu su, pored pomenutih kantonalnih predstavnika, prisustvovali i predstavnici akademske i poslovne zajednice iz ove regije, civilnog društva i medija, a u svrhu učešća šire javnosti u procesu same izrade Strategije razvoja.

Krajnji cilj strategije je stvaranje uslova za bolji život građana i uspješnije ekonomije. Strategija razvoja FBiH je u potpunosti u skladu s evropskim standardima, u skladu s politikama ostvarivanja održivih ciljeva razvoja prema Agendi Ujedinjenih nacija 2030. godine, te je veoma ambiciozna u odnosu na stanje u kome se BiH nalazi“, kazao je ovim povodom prof. Anto Domazet.

Prilično velika zainteresiranost građanstva, ali i predstavnika vlasti vladala je na današnjem skupu na kojem se diskutovalo o sadržaju radne verzije Strategije.

Radni materijal je, svakako, podložan promjenama, a najzadovoljniji smo kada dobijemo određene inpute, kritike i preporuke da se određene stvari poprave. U proteklom periodu slične aktivnosti smo organizirali i u drugim kantonima te nam je to još jednom potvrdilo da su rasprave sa širim auditorijem neophodne“ istakao je Nijaz Avdukić, vođa tima za izradu Strategije razvoja FBiH.

Ovaj strateški dokument koji definira javne politike i usmjerava ekonomsko-socijalni razvoj Federacije će, prema riječima stručnjaka biti, samo jednim dijelom, prihvaćen od naših političara, jer će političari u zakonodavnim tijelima plasirati samo onaj dio dokumenta koji neće nanijeti negativne promjene na njihovo trenutno stanje, te ih neće mnogo tjerati na reforme. (Lamija Pojskić)