Izabrano novo rukovodstvo Foruma mladih GO SDP BiH Zenica

U subotu 07.03.2020. godine u Velikoj sali GO SDP BiH Zenica održana je Izvještajno-izborna konvencija Foruma mladih Gradske organizacije SDP BiH Zenica na kojoj je izabrano novo rukovodstvo.

Za predsjednika je izabran diplomirani ekonomist Merim Berberović, dok su za potpredsjednike delegati Konvencije izabrali  Šerifa Čivića i Saru Bošnjak, a za sekretara Husu Ikanovića. Takođe, delegati su izabrali i Izvršni odbor Foruma mladih koji čini sedam članova, a u čiji sastav su ušli: Kenan Livnjak, Edin Duvnjak, Tamara Tešnjak, Haris Bjeloglavić, Mario Stapić, Amela Ćatović i Zlatan Potrebić.

Konvencija je prošla radno i svečano, a sve odluke su jednoglasno usvojene. Bitno je napomenuti da su Konvenciji prisustvovali i brojni gosti iz rukovodstva Gradske organizacije SDP BiH Zenica na čelu sa predsjednikom Mladenom Simićem.

Svi prisutni delegati i gosti su poslali jasnu poruku da će Forum mladih kao jedan od najbitnijih interesnih oblika djelovanja SDP BiH kroz svoje organizaciono djelovanje dati veliki doprinos u budućim aktivnostima SDP BiH,a posebno u oblastima koje tretiraju problematiku mladih ljudi i njihov odlazak u inostranstvo.Izražena su očekivanja da će mladi članovi SDP BiH dati značajnu ulogu u aktivizmu koji će posebno biti potreban u funkciji izbora koji nas sve zajedno čekaju u mjesecu oktobru,gdje mladi imaju priliku da se izbore za puno bolji status mladih ljudi.

Također delegati Konvencije su upoznati i sa aktivnostima oko organizovanja i priprema za 7. Izvještajno-izbornu Konvenciju Foruma mladihSDP BiH koja će se 25.04.2020.god. održati u Sarajevu,a na kojoj će svoje aktivno učešće uzeti i delegati iz Foruma mladih GO SDP BiH Zenica.