Ispoštovana isplata naknada doznačenih sa viših nivoa vlasti

Resorna služba Grada Zenice uspjela je juče i danas izvršiti isplate sredstava transferiranih sa viših nivoa vlasti, potvrdila je Fatima Vojvodić, pomoćnica gradonačelnika za finansije.

“Nakon usvajanja Budžeta na sjednici Gradskog vijeća od 28. februara, stekli su se uslovi za isplatu naknada kategoriji porodilja, dodatka na djecu, socijalne pomoći, samozapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, alternativnog smještaja i tako dalje, pri čemu je juče i danas ukupno isplaćeno oko 670 hiljada maraka doznačenih sa nivoa ZDK”, kazala je Vojvodić.

Fatima Vojvodić

Takođe i Grad je izvršio izmirenje svojih obaveza po osnovu socijalne pomoći u iznosu od oko 49 hiljada maraka za mjesec januar.

“U narednim danima se očekuju i nalozi resornih gradskih službi po kojima će se kontinuirano vršiti isplate”, dodala je Vojvodić.

Uposlenima u Gradskoj upravi takođe su transferirana sredstva po osnovu plata za januar.
(Šerif Babić)