Grad Zenica će obezbijediti GPS narukvice za osobe sa poteškoćama u razvoju

Služba za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenice raspisala je Javni poziv o dodjeli novčane pomoći pojedincima za nabavku GPS narukvica osobama sa teškoćama u razvoju, što će umnogome olakšati život ovim osobama i članovima njihovih porodica.

Pravo na dodjelu pomenute novčane pomoći ostvaruju osobe sa teškoćama u razvoju, odnosno sa težim i teškim intelektualnim poteškoćama, a na osnovu potrebne dokumentacije, objavljene na službenoj web stranici Grada Zenice.

“U razgovoru sa gradonačelnikom dogovorili smo da ćemo ove godine uvesti određene servise, koji će direktno pomoći građanima u pojedinim njihovim socijalnim potrebama i ovo je prvi od tih servisa”, navodi Sumea Mujkanović, pomoćnica gradonačelnika za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenice.

Sumea Mujkanović

“Mi smo prethodno dobili informacije od udruženja osoba sa poteškoćama u razvoju, kao i članova njihovih porodica da bi im GPS narukvice bile od velike pomoći u svakodnevnom životu”, napominje pomoćnica gradonačelnika za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenice, pojašnjavajući da će sredstva za ove namjene biti izdvojena iz gradskog budžeta, a ukupna suma još nije određena.

“Vodili smo se određenom vrstom procjene i vidjećemo koliko će biti zahtjeva za ovu pomoć, a pojedinačna novčana pomoć isplaćivaće se u iznosu do 300 KM, jer smo dobili podatke da GPS narukvice i koštaju do ovog iznosa, tako da ćemo ovisno o broju zahtjeva izdvojiti sredstva za ove namjene”, kaže Mujkanović.

Zahtjevi za dodjelu novčane pomoći pojedincima za nabavku GPS narukvica osobama sa teškoćama u razvoju sa dokumentacijom mogu se predati na protokol Gradske uprave u roku od 30 dana, nakon čega će ih stručna komisija razmotriti, utvrditi listu korisnika, koji ispunjavaju uslove i dostaviti gradonačelniku Zenice. (Vesna Jovanović)