EFSE i EKI pokrenuli poduzetnički program u Bosni i Hercegovini

Akademija za obuku sa ciljem unapređenja poslovnog uspjeha lokalnih novoosnovanih i mikro poduzeća.

Poduzetnička akademija Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE) je sa svojim dugogodišnjim partnerom, Mikrokreditnom fondacijom EKI, pokrenula akademiju za obuku dvije značajne grupe poduzetnika u Bosni i Hercegovini: za novoosnovana i za mikro preduzeća. Unapređujući vještine upravljanja poslovnim procesima kod ovih vitalnih segmenata ekonomije BiH, ovom inicijativom se namjerava podstaći podrška samim korijenima ekonomskog rasta i stvaranja novih radnih mjesta.

Planirana je organizacija 12 radionica u toku tromjesečnog perioda, od marta do juna 2020. godine,  a dodatnih 12 radonica će biti organizirano u periodu od septembra do decembra 2020. sa ciljem da se okupi do 50 poduzetnika iz tuzlanskog i sarajevskog regiona. Obuke će biti fokusirane na teme kao što su razvoj održivih modela poslovanja, registracija preduzeća, pravne osnove i osnove računovodstva, kreiranje cijena, prodaja, i sl. Pored radionica, polaznici će imati i mentorske sesije koje će voditi iskusni predavači iz Fondacije 787, oranizacije koja ima značajno iskustvo naročito u oblasti podrške mladim poduzetnicima i ženama poduzetnicama.

Gdin. Markus Aschendorf, Predsjedavajući EFSE razvojnog programa, koji vodi Poduzetničku akademiju, je kazao: „EFSE Poduzetnička akademija ima obimno iskustvo u pružanju podrške poduzetnicima u najranijoj fazi širom regiona, i iznimno nam je drago da imamo priliku da ovim nadograđujemo dugogodišnje partnerstvo sa organizacijom sa kojom dijelimo iste ciljeve. Mikrokreditna fondacija EKI je više od 15 godina partner EFSE-a i pomaže nam da širimo svoje finansijske i nefinansijske usluge na lokalne poduzetnike.“

Gđa. Sadina Bina, Savjetnica direktora MKF EKI je komentirala: “Srećna sam što je MKF EKI u partnerstvu sa EFSE-om pokrenuo Poduzetničku akademiju. Sigurni smo da će Akademija svojim polaznicima omogućiti sticanje relevantnih poslovnih znanja i vještina, koje će im pomoći u pretvaranju njihovih ideja u uspješne biznise. Ovakva vrsta edukacijske podrške predstavlja sjajan nastavak nefinansijskih usluga koje MKF EKI želi ubuduće pružati zajednici i klijentima.“

O EFSE Razvojnom programu

Razvojni program Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE DF) je uspostavljen 2006. godine kako bi potpomogao Fondov mandat u pogledu finansijskog razvoja. Kroz Program se pruža efektivna, ciljana i inovativna tehnička asistencija sa ciljem maksimiziranja uticaja finansijske podrške Fonda u ciljanim zemljama. EFSE Poduzetnička akademija je jedan ogranak EFSE DF-a koji se posebno fokusira na obezbjeđivanje resursa, treninga, prilika za finansiranje i drugih sredstava podrške poduzetnicima, kako bi svoje ideje pretvorili u uspješne biznise.

Pod rukovostvom menadžera za ostvarivanje uticaja ispred „Finance in Motion“ ovaj Program djeluje neovisno od Fonda kroz fiducijarni aranžman koji podliježe zakonima Luksemburga. Odbor Razvojnog programa, kojeg čine članovi imenovani od strane KfW Razvojne banke,  Razvojne banke Austrije OeEB, i Holandske razvojne banke FMO, je odgovoran za ocjenu i odobravanje projektnih prijedloga i za pružanje strateškog vođstva samom Programu.

Za više informacija o Evropskom fondu za jugoistočnu Evropu, molimo da posjetite: www.efse.lu
Za više informacije o „Finance in Motion“, molimo da posjetite: www.finance-in-motion.com

O EKI-ju

MKF EKI je neprofitna mikrokreditna organizacija, koja poštuje svoje klijente, donosi fleksibilne odluke i preduzima razumne rizike. Osnovna misija organizacije je smanjenje ekonomskih uzroka siromaštva u BiH. EKI je decentralizovana organizacija sa motiviranim, posvećenim i profesionalnim osobljem kao i Upravom, koja pruža finansijske usluge i tehničku podršku onima koji nemaju pristupa bankarskim uslugama ili koji imaju otežan pristup takvim uslugama. EKI je danas jedna od vodećih mikrokreditnih institucija u BiH i djeluje na tržištu kroz dva oblika organizovanja: kao fondacija i kao društvo. EKI trenutno ima više od 41,000 klijenata koji koriste kredite u vrijednosti većoj od 177,5 miliona KM.

O Fondaciji 787

Fondacija za socio-ekonomski razvoj 787 je neprofitna, nevladina i nepolitička organizacija, koja podržava žene i mlade širom Bosne i Hercegovine kako bi započeli i razvili svoje biznise i na taj način im pomaže da ostvare pozitivan uticaj na društvo u cjelosti. Fondacija 787 je prvenstveno fokusirana na implementaciju brojnih poduzetničkih programa kroz koje polaznici dobijaju obuke i različite vidove podrške koji su osmišljeni da udovolje njihovim potrebama. U protekle 4 godine, Fondacija je organizirala 9 predinkubacijskih, inkubacijskih i programa daljeg razvoja koji su trajali 3 do 9 mjeseci za preko 150 mladih i žena koji su pokretali svoje biznise širom BiH. Fondacija provodi i različite samostalne aktivnosti te pruža usluge onima koji pokreću svoje biznise, a te aktivosti i usluge se tiču diseminacije informacija korisnih za poduzetnike, umrežavanje, mentorstvo, jačanje zajednice, aktivnosti poslovnog razvoja, promocije, pristupa finansijama, itd. Na taj način je Fondacija osplužila preko 500 žena i mladih kroz svoje različite poslovne inicijative, te direktno dopire do preko 900 malih biznisa i onih koji pokreću biznise, kroz svoje sedmične aktivnosti distribucije poslovnih informacija.