Provjera sistema za obavještavanje građana

Služba civilne zaštite Grada Zenica obavještava fizička i pravna lica sa područja Grada Zenica da će se dana 01.10.2023. godine u 12:00 sati, u skladu sa članom 47. Pravilnika o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite, izvršiti provjera ispravnosti rada uređaja za emitovanje signala i sistema za obavještavanje i uzbunjivanje građana.

U navedeno vrijeme će biti emitovan signal “prestanak opasnosti” (jednolični ton u trajanju od 60 sekundi).S obzirom na to da se radi o provjeri ispravnosti rada sistema i uređaja, obavještavaju se građani da u toku provjere nemaju razloga za uznemiravanje.Emitovanje signala će se vršiti sa uređaja koji su postavljeni na zgradi: Gradske uprave Zenica, zatim osnovnih škola: Edhem Mulabdić, Mak Dizdar,  Meša Selimović,  Alija Nametak,  Alija Nametak – Područna škola Jezero, Enver Čolaković, i Hasan Kikić,  J.P. “BH Pošta – Direkcija Zenica“, J.P. “Vodovod i kanalizacija“ . Zenica, Gradski park Zenica, Mjesna zajednica Lukovo Polje, Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK – Zenica. Vatrogasnog doma.