15 miliona KM za stambeno zbrinjavanje mladih u Federaciji BiH

Na sjednici Federalne vlade odlukom je planirano 15 miliona KM za kreditiranje, putem Union banke, stambenog zbrinjavanja mladih – potvrdila je na pres-konferenciji u Sarajevu dopremijerka i ministrica finansija Jelka Milićević.

Podsjetila je na projekat iz 2018. za ove namjene, kao i iz prethodne godine za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih, što je Vladina težnja da mladi ne odlaze vani već da budućnost grade u Federaciji BiH.

Ove godine, Vlada FBiH treći put zaredom udružuje novac sa Union bankom koja će udružiti deset miliona, za kreditiranje stambenog zbrinjavanja pod povoljnijim uvjetima.

Od oko 59 miliona KM realiziranih dosad za te potrebe, među korisnicima kredita čiji je prosječan iznos 95.000 KM, više od pola su mladi s visokom stručnom spremom, kazala je Miličević, i nagovijestila je da će fiksna kamata Union banke od 0,1 posto možda biti i manja, te podsjetila da je rok otplate ovih kredita do 20 godina.

Federalna ministrica je također je navela da su u toku završne aktivnosti na uvođenje sedam kazneno-popravnih zavoda u status budžetskih korisnika u FBiH.

Također je podsjetila da je od 1. januara ove godine, Zavod PIO/MIO novi budžetski korisnik i da su sve aktivnosti u vezi s prelaskom na budžet završene, kao i da u tom procesu nije kasnila isplata penzija u FBiH, već je jedino kašnjenja od desetak dana bilo u isplati plaća zaposlenicima ovog zavoda.

Na pres-konferenciji se obratio i federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić, rekavši da je na današnjoj sjednici Vlade odlučeno o izdvajanju 100 miliona KM za izgradnju cesta i autocesta u FBiH.

Prema Lasićevim riječima, odluka je prilagođena budžetskim mogućnostima i operativnim planovima, između ostalog vezanim za izgradnju tunela Hranjen kao putne poveznice između Sarajeva i Goražda, te izgradnju Prve transferzale u Sarajevu i brze ceste Lašva – Nević Polje.

Novac je osiguran iz dobiti javnih preduzeća, koji je isključivo namijenjen za cestovnu infrastrukturu, podsjetio je ministar Lasić i dodao da je za željezničku infrastrukturu planirano pet milona KM.