Počela sjednica Gradskog vijeća Grada Zenica

Počela je redovna 48. sjednica Gradskog vijeća Grada Zenica na kojoj bi vijećnici pored zapisnika sa 8. hitne sjednice Gradskog vijeća Zenica, održane dana 23.01.2020. godine i vijećničkih pitanja, trebali raspravljati o Prijedlogu Budžeta Grada Zenica za 2020. godinu.

14:43 – Vijećnici jednoglasno usvojili dnevni red.

14:50 – Usvojeni izvještaji sa hitne 7. i 8. sjednice, kao i 47. redovne sjednice Gradskog vijeća.

15:10 – U toku su rasprave vijećnika GV.

U vezi sa Prijedlogom Budžeta  za 2020. godinu, glasalo se o amandmanima SDA stranke.

16:31 – Amandman broj 1 – Zenicatrans nije usvojen. 13 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih.

16:37 – Amandman broj 2, put za Babino nije usvojen. 14 glasova za, 6 protiv i 11 uzdržanih.

16:44 – Amandman broj 3, spomen-obilježje Javorje nije dobio potrebnu većinu.

16:47 – Amandman broj 4 nije dobio potrebnu većinu i nije usvojen.

Sjednicu Gradskog vijeća svakako pratite na programu Radio-televizije Zenice, kao i našem portalu i Facebook stranici, Zenicainfo.ba.
Izvještaj: Maid Dizdarević